De Revisor heeft nog altijd dezelfde grondslagen als bij oprichting in 1974 door Dirk Ayelt Kooiman en Thomas Graftdijk: het scherpe oog voor kwaliteit bij gevorderde en beginnende schrijvers (ooit debuteerden, onder vele anderen, Thomas Rosenboom, P.F. Thomése en A.F.Th. van der Heijden er), de smaak voor stijl veeleer dan voor boodschap en voor kwaliteit veeleer dan voor vorm en marketing, de strenge helpende hand die goede literatuur beter maakt, de sterke wil in de Nederlandse literatuur het beste podium voor proza, poëzie en het persoonlijk literaire essay te zijn.

Sinds 2010, onder een nieuwe redactie (Gustaaf Peek, Jan van Mersbergen, Erik Lindner en Daan Stoffelsen, Bart Koubaa trad in 2012 toe), kregen die principes vorm in twee halfjaarboeken per jaar, die een strenge selectie mogelijk maken, en een wekelijks of tweewekelijks met oorspronkelijk materiaal aangevulde website. Sindsdien maakten ook Marieke Lucas Rijneveld, Marjolijn van Heemstra en Bernke Klein Zandvoort deel uit van de redactie. Inmiddels verschijnt De Revisor viermaal per jaar.

De redactie van De Revisor bestaat momenteel uit Thomas Heerma van Voss, Maureen Ghazal, Lotte Lentes en Daan Stoffelsen.

De Revisor wordt uitgegeven door Singel Uitgeverijen. Het tijdschrift werd in de beginjaren door Athenaeum—Polak & Van Gennep uitgegeven, tot 2014 door Em. Querido’s Uitgeverij en daarna vijf jaar door Uitgeverij De Bezige Bij, en wordt ondersteund door het Nederlands Letterenfonds. Het R.O. van Gennepfonds ondersteunt tot en met 2017 via het Prins Bernhard Cultuurfonds onze papieren uitgaven.

Oud-redactieleden