Twee gedichten: Mowaffk Al-Sawad

Mowaffk Al-Sawad (Basra, 1971) is schrijver en kunstenaar. Hij publiceerde twee dichtbundels: Kort scenario voor een droom en Een middag wit als melk. In 2002 verscheen zijn roman Stemmen onder de zon.

*

Absoluut een advocaat

Zijn snor ziet eruit alsof de rechterkant is afgeknabbeld door een enorme schaar
Zo daalde de schaar neer in een bliksemsnel moment
en tekenden de trekken zich min of meer definitief af.
Maar het is moeilijk om deze structurele onvolmaaktheid te ontdekken
vanwege de elkaar kruisende en weer uit elkaar gaande bewegingen van de advocaat.
En wanneer één van zijn ledematen naar beneden gaat dan zie je een beweging waarvan je niet weet bij welk lichaamsdeel die behoort.
Je ontsnapt aan een plotseling omhoog gaande beweging.
Zijn woorden donderen, net als de rechterkant van zijn snor.
Een voortdurend heen en weer gaand gemompel.
Zelfs de woorden die hij op een papiertje schrijft
dat voor hem ligt uitgespreid
zien eruit alsof zij een aanhoudende stapel roet zijn.

 

Absoluut een hond

Toen de hond zichzelf voor de eerste keer zag in het water van de vijver
dat grenst aan het huis, waar hij bij hoort, blafte hij hevig:
waardeloze hond, wie heeft jou naar mijn gebied gebracht
en waarom heb ik dat al die tijd niet geweten?
Ik zal je opjagen waar je ook gaat.
Maar toen een zomerwesp tegen de oppervlakte van het water botste
en de kleuren uit elkaar geslagen werden en verdwenen
slaakte de hond een diepe zucht
nu hij zijn verloren koninkrijk had herwonnen.