Was het een mandarijn? En: zijn Adam en Eva vluchtelingen of verwende burgers?

Daan Stoffelsen opende de presentatie van Revisor 14 met schriftlezing. Over Collectieve Propaganda, vruchten, vla en vluchtelingen.

*

Gemeente!

Wij lezen vandaag Genesis 3.

Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.
En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

Verderop staat er:

En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.

Gemeente, deze tekst kan ook allerlei manieren gelezen worden. Voor Collectieve Propaganda, voor Christelijk populisme, voor verhalen over verleiding. Ik wil u vandaag vooral vragen meegeven.

  • was de verboden vrucht een appel of een mandarijn, en wist de redactie van Revisor dat toen de opdracht voor dit omslag werd gegeven aan Eline Kentie?
  • wat is een grotere seksuele deviatie: seks met een slang en een vrucht in een boom of met Eppo van Nispen tot Sevenaer in een bad vol vla?
  • gaat Genesis over het verlangen van het moderne individu of over de zonde van ons allen?
  • zijn Adam en Eva vluchtelingen of verwende burgers?

Gemeente! Literatuur is gelukkig eenduidiger. Vandaag vieren we een nieuw nummer van Revisor en een speciale uitgave, De onbekende Hermans. Hermans kon er vandaag niet bij zijn, maar wel Florimond Wassenaar, Anne Eekhout, Anne-Fleur van der Heiden en Richard de Nooy. We vieren het met verhalen en poëzie, en met fruit, want nadat we Eline die opdracht hadden gegeven – een uitgedroogd mandarijntje tegen een paarse achtergrond – realiseerden we ons dat

  • ons nummer relevanter was dan we dachten. Ariel Dorfman en Florimond Wassenaar schrijven verhalen voor een wereld waarin Trump, Wilders en de hunnen zich cherubim wanen bij de hof van Eden;
  • nieuwe schrijvers hun rijpheid tonen in Revisor;
  • Naomi Rebekka Boekwijt en Bert Natter over verboden vruchten schrijven;
  • er een banaan in Richard de Nooys verhaal zit;
  • vandaag de Boekenweek begint.

Gemeente! U krijgt het geschenk bij aanschaf van € 12,50 aan Nederlandse boeken – of literaire tijdschriften. Revisor kost € 12,50. De onbekende Hermans is gratis. Grijp uw kans, pak een mandarijn en luister.

(Foto’s van de presentatie op Facebook.)